Topic outline

 • Modül 4 "Bebeklik Döneminde Tamamlayıcı Beslenme""

  Burada "Bebeklik Döneminde Tamamlayıcı Beslenme" modülünün özeti, yapısı, üniteleri, öğrenme hedefleri ve CME kredilerinizi nasıl alacağınızla ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Giriş

   Bu modülde süt çocukları ve küçük çocuklar için zamanında ve doğru tamamlayıcı beslenme uygulamaları ve bunların sağlıklı büyüme ve gelişme açısından önemine değinilmektedir. Tamamlayıcı gıdalara başlamanın zamanlaması konusunda güncel, uluslararası önerilerin yanı sıra tamamlayıcı beslenmeye erken ya da geç başlanmasının sağlık üzerindeki etkilerine değinen güncel bilimsel öneriler verilmiştir. Süt çocuklarına ve küçük çocuklara verilebilecek gıda tipleri, miktarları ve öğünlerin sıklığı üzerine ayrıntılı önerilere ek olarak, dünyanın farklı bölgelerinde verilebilecek tamamlayıcı gıda uygulamalarından örnekler de ele alınmıştır. Tamamlayıcı beslenme dönemindeki biyolojik ve gelişimle ilgili yönler tamamlayıcı beslenmenin neden bu denli önemli olduğunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması için açıklanmaktadır . Bu modül özellikle normal sağlıklı bebeklerin beslenme gereksinimlerine odaklanırken, aynı zamanda hastalık sırasında bebeklerin beslenme gereksinimleri ve gelişmekte olan ülkelerde tamamlayıcı beslenmeyle ilişkili bazı özel sorunlara da değinmektedir.

   • Bu Modülün Yapısı, İçeriği ve Öğrenme Hedefleri

    "Süt Çocukluğu Döneminde Tamamlayıcı Beslenme" modülünde sizin tercih edeceğiniz sıraya göre inceleyebileceğiniz dört ayrı ünite yer almaktadır. Ünitelerin her birinde sondaki çoktan seçmeli testi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra CME kredisi talebinde bulunma fırsatına sahip olacaksınız.

    Konunun tamamını görmek için lütfen ünite başlıklarının üzerine tıklayın

    Unit 1 headline

    M3U2 headline

     M3U3 headline

    Modül 4'ün tamamını görmek için lütfen buraya tıklayın.

    • Bu modülü nasıl takip etmelisiniz?

     Kendi programınızı ve zamanlamanızı yapabilmeniz için: Dört üniteden oluşan bu modülün tamamının üzerinden geçebilmek için yaklaşık 480 dakikalık bir süreye gereksinim duyacaksınız (her ünite için yaklaşık 100 - 180 dakika gerekmektedir). Daha ayrıntılı literatür indirmek veya üniteyle bağlantılı linkleri kullanmak için ek süre gerekli olacaktır.

     Ünitelerin her biri başlangıçta bir kendi kendini değerlendirme testi, farklı ders konuları ve sonda yer alan CME testinden oluşmaktadır. Okuyucu modül boyunca  kendi kendini değerlendirme testleri, animasyonlar, uzmanların görüşlerinin yer aldığı videolar ve bir tartışma forumunun yanı sıra çevrimiçi olguya-dayalı eğitim gibi farklı öğrenme yöntemlerinden faydalanacaktır.

     Eğitim materyalinden daha iyi faydalanabilmeniz ve sonuç olarak daha iyi bir öğrenim deneyimi elde edebilmeniz için okuyucuların önce ünitelerin hepsini gözden geçirip, arkasından olguya dayalı eğitimi okumasını, ancak bunları yaptıktan sonra CME testlerini yapmasını öneririz. 
     • CME Certificate of Completion

      Please Note: Starting September 1, 2020, all CME Certificates of Completion will be available for purchase for 5,00 € (excl. VAT) per 1 European CME credit to health care professionals in all EU countries only. The ENeA Global platform and modules will remain available to all non-EU health care professionals, but no CME Certificate of Completion will be available for purchase or download.

      The CME test will only be available once all elements in each unit are marked complete. To receive your CME Certificate of Completion, you have to successfully pass the CME multiple-choice test and complete the payment process.

      European CME Accreditation:

      This module has been accredited by the UEMS with 8 credits.

      German Accreditation:

      This module has been accredited by the German Medical Association with 12 credits.


      • Bu modülde CME sertifikası nasıl alınır?

       CME sertifikanızı almak için bu modülün ünitelerinin her birinden erişilebilecek olan CME çoktan seçmeli testini başarılı bir şekilde bitirmeniz gerekmektedir.

       UEMS LogoAvrupa Akreditasyonu:

       Bu modül Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME) tarafından 550 dakikalık bir kalifikasyon süresine eşdeğer 9 Avrupa CME kredisi (ECMEC) ile  onaylanmıştır.

       EACCME Avrupa Tıp Uzmanları Sendikası'na (UEMS) bağlı bir kuruluştur. Sadece UEMS-EACCME websitesinde gösterilen e-öğrenme materyalleri resmi olarak onaylanmıştır. Tıp uzmanları sadece eğitim faaliyetinde fiili olarak harcadıkları kredileri talep etmelidir.

       ABD Akreditasyonu:

       Amerikan Tıp Derneği (AMA) Avrupa Tıp Uzmanları Sendikası (UEMS) ile sürekli tıp eğitimi (CME) kredisinin karşılıklı tanınması konusunda anlaşma yapmıştır. EACCME kredilerinin AMA PRA Kategori 1 Kredilere nasıl dönüştürülebileceğiyle ilgili talimatlara buradan ulaşılabilir.

       • Ünite 1 ile Başlayınız